อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมสรงน้ำพระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย และรดน้ำมุทิตาจิตรับพรกับ ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566

หมวดหมู่: