นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น ปี2และ 3 เข้าร่วมมหกรรมวิชาการ ด้านการวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ณ ห้องประชุมนิมัศตูรา แว ผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ Zoom ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลงานนวัตกรรม “เรื่องรถสระผมอัจฉริยะ” ในงานหกรรมวิชาการ ด้านการวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

    หมวดหมู่: