ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นำคณะอาจารย์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ” 3 มิถุนายน 2566″ ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเเสดงใหญ่ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมวดหมู่: