โครงการประชุมปฎิบัติการ จัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร โดย ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ณ ห้องประชุม ศจี อนันต์นพคุณ ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566

หมวดหมู่: