โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลด้านการจัดการ สุขภาวะชุมชนและแบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565

16283373f4e030_LNHJIOGMEFPKQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หมวดหมู่: