วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการประชุมนานาชาติ The 1st International Conference On Nursing Education “Empowering 21st Century Skills During COVID-19 Crisis”นำโดย ดร.วรงรอง เนลสัน ผู้จัดโครงการร่วม และ moderator ของการประชุม และอาจารย์เจิดนภา แสงสว่าง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ simulation based learning ในสถานการณ์โควิด 19 นอกจากนี้ภายในกิจกรรมนี้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมและการกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษาพยาบาล โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 นศ.อามาลีนา หะยีบือราเฮง ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรื่อง Students’ Experiences on Learning Styles During COVID-19 Pandemic และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล ในผลงานชื่อ กะลาบำบัดข้อติด (เฟส 2)Kala therapy for frozen joint syndrome โดยนางสาวมารีน่า ชัยชนะ นางสาวมุจรินทร์ เปาะเล๊าะนางสาวยูวีต้า บิสนุส นางสาวรจนา ดวงสี นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยศร นางสาวลลิตา แวสะมะแอ นางสาวลลิตา พิกุลศรี และนางสาววรมน แซ่อึ้ง นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เจิดนภา แสงสว่าง

275122043_5180109845378256_1330950304287579677_n
275111828_5180111048711469_7155649839121515882_n
275182219_5180111482044759_4081294743910574725_n
275114087_5180112045378036_4401006968770621102_n
275122045_5180111628711411_6031754358652058487_n
275117787_5180111582044749_4200553747224766076_n
275170726_5180111555378085_1512812259619908525_n
275122307_5180111825378058_3718749501599534783_n
275130641_5180112122044695_4295246032411738595_n
275172168_5180111492044758_2764077497372863297_n
275172479_5180111955378045_6795892674086815653_n
275174498_5180111782044729_1527027101447801027_n
275173322_5180112288711345_3357332536911282309_n
275188666_5180111792044728_3734386799097257655_n
275195237_5180112002044707_1496579751660697987_n
275202752_5180112182044689_3955289723444463444_n
274938813_5180111645378076_8804239147953013246_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หมวดหมู่: