ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ-รายเดือน