1231 1836 1793 1305 1851 1983 1906 1370 1882 1600 1981 1025 1538 1514 1852 1551 1298 1320 1582 1412 1751 1649 1771 1751 1491 1903 1160 1557 1761 1016 1363 1234 1812 1631 1944 1140 1803 1393 1498 1043 1702 1121 1995 1349 1470 1150 1358 1321 1145 1347 1029 1896 1847 1113 1212 1703 1625 1676 1003 1285 1181 1122 1125 1318 1844 1891 1927 1132 1594 1636 1596 1472 1311 1668 1813 1259 1601 1039 1163 1419 1900 1548 1889 1651 1307 1615 1323 1513 1311 1595 1723 1500 1462 1453 1134 1834 1100 1818 1193 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [รายบุคคล] ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


ประกาศผลสอบ