1398 1697 1851 1774 1559 1104 1818 1560 1130 1989 1210 1516 1606 1562 1282 1581 1745 1765 1810 1905 1298 1170 1748 1251 1397 1794 1377 1298 1407 1470 1669 1790 1457 1383 1855 1843 1265 1716 1110 1219 1429 1688 1934 1964 1574 1925 1575 1487 1666 1041 1858 1389 1893 1725 1537 1905 1669 1816 1096 1632 1418 1270 1352 1610 1560 1079 1783 1018 1769 1891 1653 1980 1162 1014 1309 1660 1313 1993 1032 1184 1443 1600 1201 1433 1093 1270 1432 1357 1292 1634 1836 1963 1523 1784 1277 1744 1937 1584 1103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์-รอบที่-4-