Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมพัดลมระบายอากาศ   คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(กล้องจุลทรรศน์) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

 ส่งแบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน คลิกที่นี้

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดูรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารกำหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง    คลิกที่นี่