Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 

   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับกลาง (addmission) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-17 เมษายน 2561

- ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

- ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

หรือติดตามรายละเอียดและสมัครที่ https://addmission.pi.in.th

 

   ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

1. โค้วตากรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

          ประกาศเพิ่มเติม ให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติม ขยายวันกำหนดส่งเป็นวันที่  18 มกราคม 2561  คลิกที่นี่
       ประกาศ ให้ส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติม กำหนดส่งภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 คลิกที่นี่่  
    

2. โค้วตาบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาค่าบํารุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ปีการศึกษา 2561 ชําระวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 (รอบคัดตรงจากพื้นที่) คลิกที่นี้
      ประกาศเพิ่มเติม ให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติม ขยายวันกำหนดส่งเป็นวันที่  18 มกราคม 2561  คลิกที่นี่
      ประกาศ ให้ส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติม กำหนดส่งภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 คลิกที่นี่่

3. โค้วตาสถาบันพระบรมราชชนนก ประจำปีการศึกษา 2561

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาค่าบํารุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ปีการศึกษา 2561 ชําระวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 (รอบคัดตรงจากพื้นที่) คลิกที่นี้
    ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อที่นี้
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ระบบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่