Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประกาศเรื่องระเบียบการแต่งกายของอาจารย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา


วันจันทร์

ชุดข้าราชการ

 วันอังคาร

ชุดผ้าไทย

 วันพุธ

ชุดพละ

 วันพฤหัสบดี

ชุดสุภาพ

 วันศุกร์

ชุดผ้าบาติก

หมายเหตุ  วันศุกร์ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าบาติกสีชมพูและกางเกงสแลคสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ

               สำหรับอาจารย์ที่สอนภาคปฏิบัติแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน (ชุดพยาบาล/ชุดพยาบาลอนามัยชุมชน)