Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ / นักศึกษา และบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมประจำปีการศึกษา  2560   

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 และประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คลิกที่นี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561    คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบ

ขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารการสรรหาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

จากวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เป็นวันที่ 15 มิ.ย. 2561 คลิกที่นี่

แผ่นพับโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)

วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 50 ปี ชั้น 6 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (เกาะยอ)     คลิกที่นี่