Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ชำระค่าลงทะเบียนรอบ 


ประกาศเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561   คลิกที่นี่้


แบบฟอร์มใบแจ้งการรับเงิน ในระบบ Teller Payment System Admissions รอบที่ 3 เพื่อชำระค่าลงทะเบียน  คลิกที่นี้

Add comment


Security code
Refresh