1105 1074 1906 1399 1671 1720 1462 1588 1255 1532 1884 1064 1104 1999 1885 1161 1570 1195 1870 1909 1123 1878 1805 1714 1818 1609 1583 1762 1287 1455 1432 1861 1544 1394 1077 1649 1365 1962 1286 1186 1114 1928 1351 1850 1560 1659 1568 1059 1762 1416 1418 1863 1439 1880 1762 1400 1447 1585 1049 1305 1135 1330 1072 1981 1412 1417 1893 1952 1484 1376 1817 1448 1562 1607 1018 1193 1836 1999 1178 1964 1082 1192 1542 1570 1349 1069 1677 1411 1523 1675 1670 1088 1862 1927 1799 1368 1736 1182 1604 ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 และ พิธี Ceremony ร่วมกันสวมฮูท และหมวกให้กับบัณฑิต

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และ คณะอาจารย์ ได้ร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 และ พิธี Ceremony ร่วมกันสวมฮูท และหมวกให้กับบัณฑิต โดยก่อนเริ่มการฝึกซ้อม อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กล่าวต้อนรับบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 ลำดับต่อมา รศ.วสุธร ตันวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการการฝึกซ้อม ชี้แจงการฝึกซ้อมย่อย และ ได้มีการแยกฝึกซ้อมย่อย ตามกลุ่ม ประธานฝึกซ้อมและทีม ประเมินการฝึกซ้อมย่อยทุกกลุ่มอย่างเข้มข้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

หมวดหมู่: