1163 1378 1598 1588 1548 1892 1963 1461 1830 1580 1210 1709 1349 1035 1693 1114 1604 1592 1246 1433 1726 1535 1551 1107 1876 1669 1806 1714 1361 1929 1236 1908 1179 1738 1148 1815 1308 1044 1543 1275 1804 1917 1862 1479 1042 1488 1691 1595 1835 1474 1827 1401 1210 1539 1147 1718 1412 1425 1910 1179 1347 1197 1419 1193 1831 1795 1633 1085 1979 1966 1142 1773 1794 1396 1669 1914 1388 1355 1430 1655 1343 1200 1949 1532 1856 1250 1174 1021 1277 1333 1089 1217 1833 1075 1759 1852 1752 1712 2000 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 54 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 54 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุม อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขานรายชื่อบัณฑิตให้กับ 3 วิทยาลัยคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา , สระบุรี และสรรพสิทธิประสงค์ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ผศ.ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ที่มอบความไว้วางใจให้ ดร.มาริสา สุวรรณราช ขานรายชื่อบัณฑิตของท่าน

หมวดหมู่: