ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


ประกาศผลสอบ