1524 1518 1204 1795 1862 1485 1855 1821 1112 1870 1177 1082 1124 1451 1347 1130 1815 1800 1070 1398 1934 1707 1897 1747 1849 1228 1969 1253 1137 1747 1472 1605 1499 1911 1533 1595 1976 1283 1412 1369 1202 1237 1370 1410 1201 1859 1853 1240 1650 1007 1701 1760 1140 1009 1191 1221 1510 1503 1849 1956 1174 1786 1087 1263 1388 1220 1352 1906 1720 1303 1743 1401 1687 1782 1748 1788 2000 1642 1118 1453 1865 1999 1179 1729 1842 1455 1350 1787 1835 1244 1993 1925 1268 1554 1069 1592 1994 1701 1230 บริษัท New Knowledge เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลของ Gale จำนวน 5 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2565 / โดยเครือข่ายห้องสมุดทางพยาบาลฯ แห่งประเทศไทย

บริษัท New Knowledge เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลของ Gale จำนวน 5 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2565 / โดยเครือข่ายห้องสมุดทางพยาบาลฯ แห่งประเทศไทย

  1. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Nursing and Allied Health
  2. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Health and Medicine
  3. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Physical Therapy and Sports Medicine
  4. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Psychology
  5. ฐานข้อมูล Gale Health and Wellness

Link: https://link.gale.com/apps/menu?u=thbcnsk

Password: optimistic