1776 1810 1604 1028 1601 1811 1775 1791 1621 1988 1144 1030 1070 1357 1358 1038 1257 1933 1591 1303 1343 1262 1688 1895 1134 1238 1015 1321 1714 1353 1678 1305 1192 1788 1150 1831 1465 1362 1387 1346 1086 1702 1295 1019 1474 1967 1451 1916 1643 1061 1973 1436 1725 1537 1053 1493 1013 1678 1132 1166 1819 1375 1152 1111 1791 1792 1281 1034 1090 1628 1856 1291 1076 1672 1610 1822 1571 1775 1093 1394 1604 1082 1971 1354 1746 1034 1269 1062 1257 1403 1749 1279 1198 1092 1411 1522 1405 1882 1515 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567
เข้าร่วมกลุ่ม “ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission วพบ.สงขลา” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/EJliRek9LIjDFwDdXsFprpDjbx8c070HAXkzUA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ประกาศ