1168 1686 1917 1122 1837 1663 1139 1471 1920 1485 1290 1196 1900 1700 1270 1388 1225 1204 1323 1063 1746 1134 1254 1472 1037 1922 1131 1022 1667 1055 1195 1094 1755 1816 1889 1130 1024 1569 1828 1791 1999 1284 1823 1056 1543 1620 1084 1516 1869 1824 1200 1299 1941 1598 1758 1249 1718 1497 1142 1473 1056 1196 1068 1692 1842 1230 1515 1077 1441 1441 1270 1017 1488 1857 1410 1738 1536 1446 1164 1177 1379 1791 1721 1645 1574 1525 1903 1099 1431 1722 1800 1447 1531 1176 1535 1189 1226 1760 1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และผู้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และผู้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างอาคา