1425 1199 1058 1422 1094 1879 1966 1802 1503 1801 1555 1640 1042 1324 1317 1875 1708 1767 1741 1322 1544 1308 1209 1323 1438 1654 1504 1299 1522 1017 1933 1366 1213 1570 1798 1684 1733 1724 1415 1526 1158 1971 1845 1855 1109 1285 1680 1157 1349 1352 1627 1137 1743 1219 1524 1611 1934 1237 1342 1501 1945 1106 1830 1008 1222 1554 1714 1994 1975 1500 1503 1469 1374 1297 1755 1845 1053 1226 1271 1142 1167 1301 1784 1734 1240 1001 1045 1425 1110 1386 1070 1134 1988 1864 1301 1556 1034 1268 1920 โครงการยกระดับการเรียนการสอน

โครงการยกระดับการเรียนการสอน ให้เข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดย พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศจีอนันต์นพคุณ อาคาร 3 ชั้น 6


Website: www.bcnsk.ac.th

หมวดหมู่: