วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนางแผ จันทร์สุข ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 และนายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชชนี