• ผู้อำนวยการ
  ดร.ศุลีพร เพชรเรียง
  • คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
  • รักษาการผู้อำนวยการ
   นางจีระภา นะแส
   • ฝ่ายอำนวยการ
    นางจีระภา นะแส
   • ฝ่ายวิชาการ
    ดร.มาริสา สุวรรณราช
   • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
    ดร.ศิริวรรณ ชูกำเนิด
  • คณะกรรมการวิทยาลัย