ดอกแก้ว ดอกไม้ประจำวิทยาลัย วพบ. สงขลา
ดอกแก้ว ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำ วพบ. สงขลา