1025 1519 1388 1531 1465 1941 1378 1731 1433 1646 1765 1416 1883 1397 1568 1458 1068 1887 1928 1391 1718 1735 1336 1847 1379 1250 1418 1067 1060 1134 1957 1769 1374 1705 1335 1092 1649 1929 1362 1922 1362 1440 1963 1468 1802 1945 1575 1834 1188 1287 1167 1026 1783 1417 1835 1770 1308 1026 1984 1478 1323 1912 1469 1409 1208 1649 1525 1436 1732 1388 1830 1268 1011 1882 1709 1005 1996 1635 1298 1357 1013 1731 1199 1932 1826 1698 1938 1111 1273 1151 1058 1964 1330 1405 1896 1087 1476 1936 1359 ภาพกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดย ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ประธานในพิธีได้วางพานดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ พระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนะครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ได้จัดพิธีสงฆ์ ถวายชุดสังฆทานปิ่นโตปัจจัย และร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: