วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นำคณะอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: