ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารเรียน คสล. 6 ขั้น (เกาะยอ) โดยมีอาจารย์ศจี อนันตนพคุณ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ผู้มีคุณูปการในการริเริ่มจัดหาที่ดินและพัฒนาวิทยาลัย(เกาะยอ) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาคาร คสล.6 ชั้นดังกล่าวจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การเป็นหอพักเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้ดำเนินพิธีเพื่อเป็นศิริมงคล และเอื้ออำนวยให้การก่อสร้างราบรื่น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่สร้างแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 28 กันยายน 2568

หมวดหมู่: