1308 1072 1515 1684 1861 1658 1421 1070 1297 1806 1459 1170 1068 1966 1586 1318 1799 1759 1490 1282 1467 1058 1650 1440 1317 1562 1880 1437 1778 1001 1015 1830 1554 1461 1185 1192 1198 1896 1345 1467 1056 1938 1176 1826 1070 1922 1510 1650 1991 1752 1440 1931 1006 1378 1408 1453 1112 1348 1156 1995 1691 1254 1810 1619 1565 1106 1571 1733 1170 1591 1030 1297 1252 1805 1847 1024 1748 1490 1134 1965 1764 1245 1058 1588 1717 1449 1995 1921 1831 1581 1881 1316 1690 1067 1413 1166 1620 1336 1688 การประชุมวิชาการ “สถาบันพระบรมราชชนก : มหวิทยาลัยชุมชนกับ 21st

ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาและคณะอาจารย์เข้าร่วมโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว ( 2565 – 2567 ) การประชุมวิชาการ “สถาบันพระบรมราชชนก : มหวิทยาลัยชุมชนกับ 21st Century Health Profession Education” ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท ปทุมธานีโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้รับรางวัล 1. การนำเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยในการดำเนินงาน “การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 ” เภทการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รางวัลรองชนะเลิศ 2. รางวัลการจัดการข้อมูลการดำเนินงาน สบช.โมเดลผ่านฐานข้อมูล PI Model ประจำปีงบประมาณ 2565 ดีเด่น

หมวดหมู่: