ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาและคณะอาจารย์เข้าร่วมโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว ( 2565 – 2567 ) การประชุมวิชาการ “สถาบันพระบรมราชชนก : มหวิทยาลัยชุมชนกับ 21st Century Health Profession Education” ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท ปทุมธานีโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้รับรางวัล 1. การนำเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยในการดำเนินงาน “การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 ” เภทการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รางวัลรองชนะเลิศ 2. รางวัลการจัดการข้อมูลการดำเนินงาน สบช.โมเดลผ่านฐานข้อมูล PI Model ประจำปีงบประมาณ 2565 ดีเด่น

หมวดหมู่: