ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

    หมวดหมู่: