1522 1304 1414 1733 1322 1000 1436 1241 1561 1197 1380 1371 1159 1768 1216 1544 1747 1307 1777 1856 1093 1196 1227 1687 1577 1661 1585 1611 1781 1002 1087 1958 1939 1597 1596 1051 1011 1646 1564 1929 1410 1676 1563 1478 1458 1327 1376 1342 1930 1707 1495 1445 1566 1789 1047 1753 1064 1578 1847 1349 1374 1632 1383 1860 1892 1766 1386 1143 1605 1415 1358 1419 1485 1878 1597 1361 1473 1983 1904 1648 1315 1215 1092 1872 1170 1424 1913 1892 1622 1006 1816 1802 1530 1252 1346 1862 1785 1121 1450 กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นำคณะอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: