วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีมอบหมวก เข็มเครื่องหมายชั้นปีะ และดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สงขลา

หมวดหมู่: