วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้ นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์และพยาบาล ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หมวดหมู่: