วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กำหนดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Qouta คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา

    หมวดหมู่: