วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบเข็มวิทยฐานะและปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตร มอบเข็มวิทยฐานะ ให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ร่วมในพิธีปิดการอบรม ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

หมวดหมู่: