วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “การพยาบาลแห่งอนาคต” (Nursing in the Future) ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ณโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมวดหมู่: