ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นำคณะอาจารย์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเเสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

หมวดหมู่: