วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดงานโครงการวิทยาลัยคุณธรรม”กิจกรรมพิธีคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย”ประจำปี 2566

โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวิทยาลัย กิจกรรมพิธีสงฆ์ และกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ”ความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน” โดย ดร.อมาวสี อัมพันธ์ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาและช่วงบ่ายมีกิจกรรมประกวดเรื่องเล่า จากอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: