1861 1426 1221 1821 1672 1733 1543 1847 1602 1257 1562 1928 1236 1220 1840 1571 1052 1734 1538 1366 1971 1009 1360 1664 1517 1011 1786 1472 1083 1032 1321 1038 1821 1965 1612 1121 1254 1554 1095 1910 1167 1140 1261 1658 1771 1947 1881 1154 1765 1980 1842 1665 1755 1093 1571 1701 1225 1259 1349 1235 1079 1348 1100 1875 1855 1879 1379 1227 1860 1443 1220 1401 1157 1694 1728 1550 1079 1863 1241 1544 1937 1891 1003 1713 1517 1410 1664 1963 1358 1532 1726 1522 1928 1852 1346 1626 1099 1082 1942 ภาพกิจกรรมรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ รุ่นที่18

ภาพกิจกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 18 ณ หอประชุมเอนกประสงค์และอาคารเรียน 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

หมวดหมู่: