วันที่ 26 มิถุนายน 2566 งานบริการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่น ที่ 36 โดย ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์จีระภา นะแส และทีมคณะอาจารย์ รับผิดชอบการอบรมครั้งนี้โดยนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ รูปแบบ Online ณ ห้องประชุมย่อย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: