1344 1423 1032 1320 1121 1294 1615 1500 1090 1705 1485 1128 1418 1511 1598 1627 1708 1830 1188 1469 1488 1243 1528 1122 1663 1369 1870 1103 1401 1351 1976 1434 1739 1702 1819 1723 1328 1254 1865 1142 1416 1403 1479 1885 1767 1258 1318 1484 1642 1853 1495 1797 1809 1754 1289 1198 1763 1876 1025 1038 1355 1795 1010 1793 1050 1179 1163 1496 1729 1308 1843 1957 1837 1252 1709 1272 1077 1064 1211 1806 1275 1270 1894 1011 1596 1368 1648 1853 1874 1343 1141 1619 1014 1430 1855 1517 1203 1160 1151 ภาพกิจกรรมโครงการ ผบก.รุ่น 36

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 งานบริการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่น ที่ 36 โดย ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์จีระภา นะแส และทีมคณะอาจารย์ รับผิดชอบการอบรมครั้งนี้โดยนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ รูปแบบ Online ณ ห้องประชุมย่อย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: