การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร พัฒนาพื้นที่สีเขียว จากบ่อปฏิกูล สู่พื้นที่แห่งการแบ่งปัน รอยยิ้ม และความสุข

หมวดหมู่: