ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยงานรับบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาในวันศุกร์ ที่ 6 เดือน มกราคม 2566 โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปให้แก่ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง

หมวดหมู่: