โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาพยาบาลตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ อาคารเรียน 3 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: