นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองเลือดในช่วงวิกฤติและขาดแคลน โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 11 พฤษศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (เกาะยอ)

255985736_4791521810903730_6098316735153030858_n
255766308_4791521177570460_9172050252025938153_n
255953336_4791521687570409_8166807875893786717_n
255546957_4791521584237086_4090766829150512868_n
255387256_4791521317570446_1525321001003864938_n
255312654_4791521300903781_1201930290770524293_n
256407767_4791521530903758_2818631134603635706_n
256405325_4791521464237098_1329219572118206785_n
256320534_4791521637570414_451882964394433618_n
previous arrow
next arrow
255985736_4791521810903730_6098316735153030858_n
255766308_4791521177570460_9172050252025938153_n
255953336_4791521687570409_8166807875893786717_n
255546957_4791521584237086_4090766829150512868_n
255387256_4791521317570446_1525321001003864938_n
255312654_4791521300903781_1201930290770524293_n
256407767_4791521530903758_2818631134603635706_n
256405325_4791521464237098_1329219572118206785_n
256320534_4791521637570414_451882964394433618_n
previous arrow
next arrow

หมวดหมู่:

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566