1605 1199 1811 1081 1459 1663 1785 1970 1414 1326 1559 1662 1214 1354 1984 1896 1185 1372 1198 1265 1831 1686 1860 1809 1963 1633 1760 1987 1916 1640 1798 1797 1620 1025 1614 1264 1373 1211 1857 1641 1911 1992 1501 1709 1211 1791 1879 1777 1299 1361 1552 1589 1653 1235 1267 1908 1584 1525 1017 1062 1673 1125 1395 1612 1180 1330 1457 1899 1737 1083 1359 1766 1632 1828 1960 1650 1503 1529 1636 1130 1602 1343 1178 1484 1100 1734 1687 1260 1520 1936 1952 1644 1793 1646 1942 1249 1020 1495 1143 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รับมอบสื่อและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์เด็กเล็กและชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการจากศูนย์อนามัยที่ 12

อาจารย์จีระภา นะเเส รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รับมอบสื่อและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์เด็กเล็กและชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสสจ.สงขลาค่ะ โดยในจังหวัดสงขลา ศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วพบ.สงขลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัว ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการรับมอบ

268263228_4902996793089564_7486487674340482556_n
269291039_4902996843089559_5274091888776641247_n
268633291_4902996909756219_3996766449880055307_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หมวดหมู่: