ร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบหมวก เข็ม เครื่องหมายชั้นปีและมอบตะเกียงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น 55 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

พิธีมอบหมวก เข็ม เครื่องหมายชั้นปีและมอบตะเกียงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น 55 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดหมู่: