วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรม : อบรมระยะสั้น“ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ” ประจำปี 2565 เพื่อฟื้นฟูวิชาการด้านบทบาทพยาบาลในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ตลอดจน กฎหมาย และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความรู้หลักการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งการใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้ยา และเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้ปฏิบัติในวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในครั้งนี้

277008301_5230113060377934_5010451716307920980_n
277000166_5230114113711162_2241852955267223559_n
277095461_5230114563711117_7364369407436270034_n
277164404_5230114190377821_525435453891558191_n
276998846_5230114357044471_2478577102612121166_n
277001771_5230113417044565_6115004571576035611_n
277077297_5230114143711159_2924516248784270569_n
276998794_5230114643711109_6276168656191214545_n
277174354_5230114373711136_611383997047775004_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หมวดหมู่: