วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์สุระพร ปุ้ยเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้ารับรางวัลสุวรรณนครา ประเภทสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่จากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

274750104_5168855603170347_1813364668600559005_n
274836269_5168856923170215_1184413455180880905_n
274930860_5168856599836914_6660128385068564641_n
274873435_5168856609836913_4888448365396307615_n
274731940_5168856639836910_4533156130917135016_n
274706849_5168856806503560_4758432452980277317_n
274761483_5168856656503575_3682360229084354704_n
274814953_5168856843170223_8191379403972073287_n
274738361_5168856773170230_2861963651014100776_n
previous arrow
next arrow
274750104_5168855603170347_1813364668600559005_n
274836269_5168856923170215_1184413455180880905_n
274930860_5168856599836914_6660128385068564641_n
274873435_5168856609836913_4888448365396307615_n
274731940_5168856639836910_4533156130917135016_n
274706849_5168856806503560_4758432452980277317_n
274761483_5168856656503575_3682360229084354704_n
274814953_5168856843170223_8191379403972073287_n
274738361_5168856773170230_2861963651014100776_n
previous arrow
next arrow

หมวดหมู่: