วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำบุญขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับหน่วยงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรให้ดำเนินงานด้วยความสุข สามัคคี ตลอดปี 2565 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก สบช.

หมวดหมู่: