ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา


    ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนั