ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนั